02 Apia City Boulevard, Level 2, 3 ,4, 6, 7 Central Bank Building., Apia, Samoa
+ (685)34333
information@mof.gov.ws

Public Accounts

Government of Samoa

FILE NAMELANGUAGEACTION
Public Accounts 2021EnglishDownload
Public Accounts 2020EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2020SamoaDownload
Public Accounts 2019EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2019SamoaDownload
Public Accounts 2018 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2018 Samoan
Download
Public Accounts 2017 EnglishDownload
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2017 Samoa Download
Public Accounts 2016 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2016 Samoa Download
Public Accounts 2015 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2015 Samoa Download
Public Accounts 2014 English Download
Faamatalaga o Tupe a le Malo 2014 Samoa Pending