02 Apia City Boulevard, Level 2, 3 ,4, 6, 7 Central Bank Building., Apia, Samoa
+ (685)34333
information@mof.gov.ws

Samoa National Energy Policy

Government of Samoa

TITLEDESCRIPTIONACTION
Samoa National Energy Policy 2007
In support of the Energy Sector vision, the goal is twofold, “to increase the share of mass production from renewable sources to 20% by year 2030” and “to increase the contribution of Renewable Energy to energy services and supply to 20% by year 2030.
Download
Faigafaavae mo Atinae o Malosiaga mo Samoa 2007 (PG 1 – 13)
Ua taiala i le Sini autu, le faatulagaina o taunuuga moomia i ona vaega se lua, ” ia siitia i le 20% malosiaga gaosia mai i Atinae o Malosiaga Faafouina i le 2030″ ma ” ia siitia i le 20% le saofaga o Malosiaga Faafouina i le vaega o oloa ma auaunaga i le 2030
Download

Faigafaavae mo Atinae o Malosiaga mo Samoa 2007 (PG 14-23)

Ua taiala i le Sini autu, le faatulagaina o taunuuga moomia i ona vaega se lua, ” ia siitia i le 20% malosiaga gaosia mai i Atinae o Malosiaga Faafouina i le 2030″ ma ” ia siitia i le 20% le saofaga o Malosiaga Faafouina i le vaega o oloa ma auaunaga i le 2030
Downlaod